sluiten

Oss werkt hard tegen corona

MSD

De wereldwijde vraag naar een spierverslapper neemt enorm toe. Deze spierverslapper is 25 jaar geleden door het toenmalige Organon uitgevonden en maakt de beademing van coronapatiënten makkelijker. In de coronacrisis is er nu grote zorg dat het middel niet voldoende beschikbaar. MSD doet er alles aan om aan de wereldwijde vraag te voldoen. In de afgelopen weken is de productie in Oss meer dan verdubbeld naar de maximale capaciteit. Dat is zeker niet makkelijk, omdat het virus ook MSD en haar medewerkers treft.

Innatos

Wel ziek geweest, niet getest? Veel mensen willen duidelijkheid of ze besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Om die vraag te beantwoorden heeft Stichting IMtest contact zocht met het Osse pharmabedrijf Innatoss Laboratories op Pivot Park. Zij werken nu samen aan een test die kijkt of iemand antistoffen heeft tegen corona. Met een antistoftest zie je of iemand corona heeft doorgemaakt. Dat is iets anders dan een coronatest als iemand ziek is. Met een vingerpriktest laten ze mensen testen door goed getrainde deskundigen als medisch studenten, doktersassistenten en buitenlandse artsen.