sluiten

Stichting Maasmeanders

Stichting Maasmeanders spant zich in voor vrijetijdsondernemers in de gemeente Oss  maar heeft ook de doelstelling het promoten van het totale gebied voor vrijetijdsbeleving .

In korte tijd is de gemeente Oss uitgegroeid van een industriële gemeente met één kern, nauwelijks buitengebied en  geen meter Maasoever naar een gemeente met 23 kernen, een uitgestrekt buitengebied en ongeveer 47 kilometer Maasoevers. Vooral dit buitengebied met al haar woonkernen was jarenlang gericht op de agrarische sector die eeuwenlang voor een zekere economisch draagkracht  zorgde. De laatste decennia neemt het belang van deze sector in een snel tempo af. De laatste 10 jaren wordt ingezien dat het gebied goede kansen biedt aan de vrijetijdssector. De stichting Maasmeanders zet zich in om deze kansen te benutten.

De stichting kent drie belangrijke doelstellingen ;  het bevorderen van economische ontwikkelingen voor de gehele vrijetijdssector met respect voor de aanwezige natuur- en landschapskwaliteiten en het verbeteren van de leefbaarheid in de gehele gemeente Oss.

De gemeente Oss heeft echter nog altijd een  imago als saaie  industriestad waar nauwelijks wat is te beleven. De stichting Maasmeanders vindt het van belang om dit imago aan te laten sluiten bij de nieuwe werkelijkheid; een gemeente  waar het goed wonen, werken en recreëren is.  De stadspromotie van de gemeente Oss probeert dit imago bekend te maken bij haar eigen inwoners maar ook bij bezoekers van buiten de gemeente. Het is voor de stichting Maasmeanders daarom logisch om de stadpromotie van harte te ondersteunen