sluiten

Centrummanagement Oss

Oss vervult een regionale rol voor wonen, werken en winkelen. Een attractief en bruisend stadscentrum is van groot belang om deze regionale rol te versterken en vast te blijven houden. Een aantrekkelijk stadscentrum stimuleert de keuze bij consumenten om in Oss te komen wonen of hier te blijven wonen en bij bedrijven om zich uit te breiden of zich in Oss te vestigen. Een boeiend stadscentrum zorgt voor een toename en binding van de koopkracht uit de directe omgeving en toevloeiing uit de regio. Hierdoor blijven banen behouden en worden nieuwe banen gecreëerd.

Meer bezoekers vaker en langer naar het centrum van Oss trekken door het bieden van een gevarieerd horeca- en winkelaanbod en evenementen, maar ook het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid en het versterken van het imago van de binnenstad, dat is het doel van Centrummanagement Oss. Centrummanagement Oss stimuleert, initieert, bundelt en verbindt als het gaat om activiteiten, evenementen en projecten en versterkt hiermee het econo­misch functioneren, het multifunctionele karakter en de belevingswaarde van de “huiskamer van Oss”.

In de stadspromotiecampagne van de gemeente Oss “Dat is Oss” zijn de accenten gelegd op: Ondernemend, Betrokken, Ontspannend, Verrassend en Contrastrijk. Het zijn stuk voor stuk kwalificaties die ook op het centrum van toepassing zijn.

Oss is een stad waar we, vanwege haar veelzijdigheid en kwaliteiten, trots op mogen zijn.  Centrummanagement Oss draagt dit “trots zijn op” als partner van “…dat is Oss” in haar communicatie van harte uit!